Taiwan,Miaoli County,NO 3.GuoAn St., Zhunan Township

+886-37-467-273

外装光ファイバーケーブル

スパイラルアーマーで守られている